SULJE VALIKKO

avaa valikko

Tulossa kirja luonnon monimuotoisuudesta maatilaympäristössä
46,20 €
Ilmainen toimitus
ProAgria Keskusten Liitto
Sivumäärä: 104 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2024, 22.01.2015 (lisätietoa)
Kirja tilattavissa ennakkoon viikosta 29 alkaen.
Ilmestyy lokakuussa 2024 ja toimitukset verkkokaupasta lähtevät 15.10.

Käytännön Maamies -lehden kestotilaajat saavat kirjan 10/24 lehden mukana.

Maatalous ylläpitää ja vaalii luonnon monimuotoisuutta. Vastaavasti monimuotoinen luonto hyödyttää myös maataloutta. Maatalousympäristö on elinympäristötyyppinä Suomen viidenneksi yleisin ja maatalousympäristöjä ensisijaisena elinympäristönään käyttävän lajiston osuus koko Suomen lajistosta on arviolta 16 %. Maatalousympäristöt ovat Suomessa siten lajistoltaan varsin runsaslukuisia ja luontaisesti monimuotoisia.

Tämä kirja opastaa tunnistamaan luonnon monimuotoisuuskohteita maatilaympäristössä. Maatilan viljelyhistoria, tuotantosuunta ja muut käytännöt ovat vaikuttaneet siihen, millaisiksi maisemapiirteet ovat muotoutuneet tilalla. On tärkeä oivaltaa, että luonnon monimuotoisuuskohteet voivat olla tavanomaisia, jokaiselta tilalta löytyviä asioita tai elinympäristöjä, ja että monimuotoi-suutta voi myös itse tietoisesti lisätä tilalla − pienillä teoilla, mutta suurilla vaikutuksilla.

Maatalousympäristöjen perinnebiotoopit eli kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet on arvioitu tällä hetkellä uhanalaisiksi ja valtaosa niistä äärimmäisen uhanalaisiksi. Perinnebiotoopeilla elää neljännes kaikista uhanlaisiksi luokitelluista lajeista Suomessa. Tällaisten elinympäristöjen tunnistaminen ja elvyttäminen on erityisen tärkeää.
On myös hyvä huomioida, että luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen tarjoaa lukuisia hyötyjä maataloudelle. Sillä voi olla vaikutusta myös ravinnehuuhtoumien ja kasvinsuojeluaineiden käyttötarpeen vähentymiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja hillintään sekä viljelykasvien viljelyvarmuuden parantumiseen ja satotasojen nousuun. Lisäksi luonnon monimuotoisuudella on positiivisen mielikuvan tuomia arvoja ja se vahvistaa ympäristövastuullista toimintaa maatilalla. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on mukana yhä enemmän myös lainsäädännössä niin maailman, EU:n kuin Suomen tasolla ulottuen raaka-aineita ostavien yritysten tai rahoituslaitosten vastuullisuusvaatimuksiin asti.


Loppuunmyyty.
Tulossa kirja luonnon monimuotoisuudesta maatilaympäristössäzoom
Sisäänkirjautuminen
Sisäänkirjautuminen
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu
Yhteystiedot
Toimitusehdot