Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
1.8.2014

Rekisterinpitäjä
ProAgria Keskusten Liitto ry
Urheilutie 6 01370 VANTAA
PL 251 01301 VANTAA
Puh. 020 747 2400
www.proagria.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jukka Lehtinen
Booky.fi Oy
Osoite: Booky.fi Oy, Työpajankatu 13 A, 00580 Helsinki
Puhelin: 0600 550005
Sähköposti: jukka.lehtinen@booky.fi

Rekisterin nimi
ProAgria verkkokauppa -verkkopalvelun käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään palvelun toteuttamiseen sekä asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Epäillyn rikoksen vuoksi asiakas- ja henkilötietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille viranomaisille.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
-perustiedot, kuten: nimi, käyttäjän/toimipaikan/-paikkojen osoite/osoitteet, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
-asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
-käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
-tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
-henkilötunnus, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.
Käsiteltävät henkilötiedot eivät sisällä arkaluonteisia henkilötietoja (HetiL 11§).

Säännönmukaiset tietolähteet
-Palvelun käyttäjän itsensä rekisteröinnissä tai myöhemmin antamat tiedot
-Booky.fi Oy:n asiakasrekisterit.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille, paitsi ProAgria Keskusten Liiton toimeksiannosta ja lukuun toimivien yhtiöiden määrätyille työntekijöille palvelun toteuttamis- ja ylläpitotarkoituksessa. Muuhun tarkoitukseen kolmannelle osapuolelle tietoja luovutetaan vain tietojen alkuperäisen luovuttajan antamalla luvalla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot tallennetaan ainoastaan ATK:lle. Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurilla suojatulla alueella käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Rekisteritietoihin on pääsy ainoastaan sellaisilla nimetyillä ProAgria Keskusten Liiton tai sen toimeksiannosta tai lukuun toimivien yhtiöiden työntekijöillä, joille pääsy rekisteriin on työtehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.